Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Strategisk næringsplan

2021 - 2024

Strategisk næringsplan 2021-2024

Prosessen med rullering av strategisk næringsplan er no i gang. Fyrste workshop av tre vart gjennomført på Torpomoen. Det var mange gode innspel, mykje latter og godt humør.

Takk til alle deltakarar som kom frå reiselivet, kreative næringar, kultur og kontorfellesskapa på Ål. 

For spørsmål ta kontakt med næringsutviklar Staffan Landsmann-Wiwe Staffan.Landsmann-Wiwe@aal.kommune.no eller telefon 483 54 893.