Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Strakstiltak for å hindre smittespreiing

Uoversiktleg smittesituasjon i Hallingdal

covid 19 - foto Pete Linforth

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) vedtok på møte fredag 23/10 å oppmode kriseleiinga i kommunane i Hallingdal til å setje i verk fylgjande tiltak deineste 10 dagane. Tiltaka vil seinast bli revurdert fredag 30.oktober:

Tilrådde tiltak for å begrense vidare spreiing av Covid-19 i Hallingdal:

 • Begrense besøk ved sjukeheimar, helseinstitusjonar og omsorgsbustader, samt føre streng oversikt over besøkande.
  • Gi gode råd om aktivitet og åtferd til helsepersonell, både på jobb og i det private.
  • Begrense sosiale, og private samankomstar til eit minimum.
  • Innføre begrensing på maksimalt 10 personar ved private samankomstar.
  • Pause fritidsaktivitetar og arrangement for barn og unge dei neste 10 dagane.
  • Skjerpe inn tiltak for «gult nivå» ved skular og barnehagar.
  • Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentleg regi bør begrensast til eit absolutt minimum.
  • Besøkskontroll ved kommunehusa.

Tilråding frå kommuneoverlegane i Hallingdal 23.10.2020.pdf

Politiske møter vil gå som normalt med naudsynte smitteverntiltak

Influensavaksinering vil gå som planlagt

Tingstugu er stengt frå og med 23/10 til og med 30/10