Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Stor skogbrannfare - Great risk of forest fire

Flott vêr med stigande temperatur og lite nedbør gir auka fare for gras-, lyng- og skogbrannar i distriktet vårt.                                        Nice weather with rising temperatures and little rainfall increases the risk of grass- and forest fires in our district.

Vi gjer ellers merksam på at det no er forbode å gjere opp eld eller handsame brannfarlege gjenstandar i- eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Forbodet gjeld i heile tidsrommet frå 15. april til 15. september. 

Information in English:

We would also like to draw your attention to the fact that it is now forbidden to light fires or treat flammable objects in or near forests and other open areas.

It is prohibited in the period from April 15th to 15 September 15th.

 

Informasjon frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken

 

skogbrannfare.png

Sist endret: 19.09.2023