Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stipend til ungdom

Frist 15. november

Ål kommune vedtok i kulturplanen å dele ut eitt kulturstipend og eitt idrettsstipend til ungdom årleg.
Stipenda er på 10 000 kroner kvar. Målet er å premiere ungdom som lukkast med prestasjonar i sine aktivitetar og på dette vis representerar lokalsamfunnet Ål på ein framifrå måte.
Stipendet skal gje ungdomane inspirasjon og høve til å vidareutvikle seg innan sitt felt.

Du finn meir informasjon her