Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forlenging av vedtak

Søndagsope for utvalde næringar

Kalender - Clker free vector images Pixabay
Næringsstyret 

Delegert sak 20/00836-2
06.05.2020

Forlenging av delegert vedtak om løyve til å halde søndagsope for utvalde næringar

Vedtak
Grunngjeve i den særlege situasjonen med covid-19 og pålagte stengingar frå staten si side, vedtek Ål kommune at følgjande næringar no kan halde ope på søn- og helligdagar fram til 15. juni 2020 (unntatt 17. mai) under vilkår av at arbeidsmiljølova vert følgt for arbeidstakarar.

Vedtaket gjeld for:

 • frisørtenester,
 • hudpleie,
 • massasje og kroppspleie,
 • tatovering,
 • hulltaking(piercing) og liknande.
 • fysioterapeutar, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorar
 • optikerar
 • fotterapeutar
 • logopedar
 • psykologar
 • Verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin
 • Verksemder som utfører alternativ behandling
 • Andre verksemder utanfor spesialisthelsetenesta som tilbyr tenester som ikkje er å sjå på som naudsynt helsehjelp der tenesta involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varigheit over 15 minutt, herunder aktivitørar, tannpleierar mv.