Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknadsverkstad

Eig du eit verneverdig hus du ynskjer å setje i stand?

Foto Fortidsminneforeningen

Buskerud bygningsvernsenter inviterer til to informasjonskveldar om kor og korleis du kan søke om tilskot.

Huseigarar, lag og foreningar kan søke om tilskot til igangsetjing og sikring av bygningar og anlegg med kulturhistorisk verdi. det er ôg mogeleg å søkje om tilskot til formidling og kurs.

Invitasjon til søknadsverksted.pdf