Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Påbod om bruk av munnbind er oppheva

Ål kommune tilrår fortsatt bruk av munnbind, men det er frivillig frå 26.04.2021.

Ål kommune vidarefører viktige smitteverntiltak, og tilrår på det sterkaste å bruke munnbind når du er i butikk eller andre offentlege stader.

Me gjer merksam på at BRAKAR framleis krev at:

Reisande pliktar å bruke munnbind viss einmetersregelen ikkje kan overhaldast. Barn under 12 år treng ikkje bruke munnbind. Dette gjeld ôg skuleskyss.

I tillegg gjeld nasjonal Covid-19 forskrift.