Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skulestart 2021/2022

Vel møtt til nytt skuleår 18. august.

Elevane møter etter fylgjande plan, 1. klasse saman med føresette:

Nordbygdene skule

Alle elevar møter kl. 08.30

SFO opnar kl. 13.15

Nedre-Ål skule

 

Alle elevar møter kl. 08.55

SFO opnar kl. 07.30

Skattebøl skule

Alle elevar møter kl. 08.30

SFO opnar kl. 07.30

Torpo skule

 

Alle elevar møter kl. 08.30

SFO opnar kl. 07.10

Ål ungdomsskule

Alle elevar møter kl. 08.55

Ål kulturskule

Oppstart veke 34

Ål introsenter

Alle elevar møter kl. 09.00

Nye elevar kan ta kontakt på

tlf. 918 86 642

Leksehjelp frå veke 36. SFO stengjer kl. 16.30.

Informasjon om skuleskyss på skulane sine heimesider.