Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skrantesjuke

Reinsdyr

Dersom du ser daud villrein, dyr som sjanglar, eller står og sturer, så ynskjer vi beskjed om dette. 

Kontaktperson for dette er:
Petter Braaten i Statens naturoppsyn,
Mobil: 924 07 771.