Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skrantesjuke

Skrantesjuke hos elg, hjort og rein.

Landbruks- og matdepartementet har i dag vedteke forskrift om mellombelse tiltak for å begrense spreiing av Chronic Waste Disease. 
 
Forskrifta inneheld fleire tiltak, mellom anna forbud mot å leggje ut fôr og saltstein til hjortedyr som ikkje er inngjerda. Dette vil seie at det ikkje vert lov med fôring av hjort, elg og rådyr her i kommunen til vinteren. Meir informasjon og  lenke til vedteken forskrift finn du her.

Teikning av elg