Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skogteig vurdert solgt

Skogteig på 16,3 daa gbnr 8/95 på Torpo (aust for Malmvegen) vurdert solgt.
Frist for å gi bod 1.2.20 kl 12 til postmottak@aal.kommune.no .

Kommunen står fritt til å forkaste innkomne tilbod.