Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skogkveld

Viken skog og Hallingskog inviterer til skogkveld

Tid og stad:

  • Onsdag 24. januar på NorKro Bromma klokka 19.00 eller
  • Måndag 5. februar på Torpomoen kurssenter kl. 19.00

    Velkomen til ein fagleg og sosial ettermiddag med andre skogeigarar i Hallingdal 

Program:

  • "Korleis skal vi forhalde oss til dei miljøregistreringane som finst?" v/Elling Tryterud, skogkonsulent Viken Skog.
  • Orientering om tilskotsordningar og prosjektet "Skogvekst Hallingdal" 

Skogsjefar, skogbruksleiarar, representantar frå skogeigarområdet og HallingSkogvil vere tilstades.

Velkomen til ein uformell skogkveld med skogprat, kaffe og litt å «bite ti»!

Spørsmål –ta kontakt med: Anne Åsødegård Prosjektleiar skogkultur Hallingdal
E-post: mailto:aaas@viken.skog.no.:
Tlf. 908 34831

Arrangementet er gratis og krever inga påmelding

Du finn heile invitasjonen her:

Hallingskog_Skogkveld_vinter2018.pdf