Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatt Sør tilbyr kurs

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande ôg i 2017

Kurset inneheld  grunnleggjande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap. Det passer difor ôg for deg som går med tankar om å starte, men som ennå ikkje har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Varigheit er 4 timar som gjennomførast anten på kvelds- eller dagtid. Merk at det er separate kurs for dei to organisasjonsformane enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

Kursa vert halde i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Bø i Telemark.

Stad/dato og mogelegheit for påmelding finn du her: www.skatteetaten.no/kurs.