Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skatteetaten overtek oppgåver

Endring frå 1. november

Frå 1. november 2020 overtek Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få eit heilskapleg ansvar for fastsetjing, innkrevjing og kontroll av skatter og avgifter.
Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgåvene som vert overført til Skatteetaten i november er mellom anna behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskot, forskotsstrekk, arbeidsgjeveravgift, motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.