Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skal du arrangere aktivitetar for barn og unge?

Søk tilskot - Søknadsfrist: 9. mars 2021

Skal du arrangere aktivitetar for barn og unge?
Sommarutlysning 2021 – Noko å glede seg til sommar?
Søknadsfrist: 9. mars 2021
Formålet med støtteordninga er å inkludere aktivitetar og mestringsopplevingar for barn og ungdom sommaren 2021.
Det blir gjeve støtte til:
– Gjennomføring av sommeraktivitetar.
– Sommerjobbar for ungdom der dei planlegg og gjennomfører aktivitetar.
Desse kan søke om støtte:
- Lag, foreningar og organisasjonar som er registrert i Frivillighetsregisteret
- Frivilligsentralar
- Interkommunale friluftsråd
- Fritidsklubbar
Ring gjerne Gjensidigestiftelsen for rådgjeving om ein eventuell søknad:
https://www.gjensidigestiftelsen.no/ansatte/chris-bjelke/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/ansatte/linda-scott/