Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Radonmåling

No er det tid for å måle radon 

Miljøretta helsevern Hallingdal (interkommunalt samarbeid i Hallingdal) tilbyr også i år rimelege sporfilmar for radonmåling via Radonlab. Tilbodet kan nyttast av alle innbyggjarar og verksemder i Hallingdal. Radon bør måles over minimum 2 månader i vintersesongen (mellom oktober og april), og sporfilmar er den enklaste og rimelegaste metoden. 

I år er prisen kr 160,- per sporfilm (+ porto). Dette er inkludert analyse.

Du bestiller via denne lenka 

For spørsmål kontakt Miljøretta helsevern Hallingdal, tlf 32 02 90 08, e-post: post@mhvh.no  eller via
Radonlab: tlf  21 96 03 50
 

For bestilling av radonmåling i vatn, kontakt Statens Strålevern: radon@nrpa.no (analysen kostar ca 250,-)