Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rådmann

Søknadsfrist 5. november 2018

Vi søkjer ein rådmann som vidarefører god leiing, er motiverande og samlande, skaper tillit, byggjer gode relasjonar og kommuniserer godt med innbyggjarane, dei tilsette og politikarane.

Som rådmann er du nyskapande, løysingsorientert og jobbar strategisk og heilskapleg i tett samarbeid med tilsette og folkevalde.

Me treng deg som vil bidra til ei god utvikling av tenesteytinga og næringslivet, og vil vere ein person for heile lokalsamfunnet.

Stillinga er krevjande og gjev høve til vekst og utvikling.
Du har god forståing for politiske prosessar, god rolleforståing og evne til samhandling.

Du finn heile utlysingsteksten her.