Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Råd vedr. arrangement

Oppdatert 31.05.2021

Nasjonale og lokale råd om arrangement som møter og kurs:

Kommuneoverlegeforum i Hallingdal tilrår fortsatt at alle møter, kurs og liknande som kan haldast digitalt skal haldast digitalt.
Møter og kurs som må haldast fysisk og ikkje kan utsetjast må følgje gjeldande reglar og råd for arrangement når det gjeld antalsbegrensing og smitteverntiltak. 
FHI: råd og tiltak ved arrangementar, samlingar og aktivitetar

  • Arrangement som samlar folk frå fleire kommunar er ikkje lenger frårådd. Men det blir oppfordra til forsiktigheit og planlegging av deltaking på arrangementet slik at ein i størst mogeleg grad unngår smittespredning mellom stader. Ein skal ikkje oppsøke arrangement i ein annan kommune dersom ein bur i ein kommune med høgt smittenivå.
  • Me går ikkje inn og vurderer nødvendigheita av kvart enkelt arrangement i forhold til fysisk gjennomføring, det må kvar enkelt arrangør grundig vurdere.
  • Me ber dykk spesielt vere merksame på konsekvensen av smitte på eit arrangement. I praksis er det vanskeleg å unngå at alle deltakarar blir sett i karantene, og husstandsmedlemmer i ventekarantene, dersom ein smitta person har deltatt.
  • Det skal haldast 1 meter avstand, helst 2 meter.
  • Mingling i pausar er eit spesielt risikopunkt for smitte.
  • Det er ikkje forbud mot å servere mat, men dette må skje på ein smittemessig trygg måte og ikkje føre til yttarlegare nær kontakt.
  • Møter og kurs som ledd i ordinært arbeid kjem ikkje inn under reglane for arrangement, men også her bør ein vurdere grundig behovet for gjennomføring av fysiske samlingar.

Eksempel på ulike typar arrangement og dagens antalsbegrensingar frå FHI:

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler Innendørs: Inntil 20 personer. Utendørs: Inntil 30 personer. Eks: Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser: Inntil 50 personer. Inntil 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
Eks: Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder og messer.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser: Inntil 200 personer
Eks: Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser: Inntil 200 personer
Eks: Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.

Merknad til arrangement med faste, tilviste plassar: Typisk arrangement der publikum deltar som tilskuarar, sjå eksempel over. Publikum skal sitte på faste, tilviste plassar under heile arrangementet med minst 1 meter avstand. Unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Det bør vere kontroll på kor folk sit. Ved smittesporing er det essensielt viktig å vite kven som har sitte kor under eit arrangement. Skal ikkje kunne flytte på stoler. Arrangør må passe på dette, evt ha vakter som passar på at reglar blir halde.