Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Produksjonstilskot

Endringar frå mai 2017

Mjølkekyr

Frå og med mai 2017 vil det skje endringar i korleis føretak skal søkje om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. 
Landbruksdirektoratet har samla den viktigaste informasjonen i eit informasjonsskriv til deg som skal søkje om produksjonstilskot og tilskot til ferie og fritid i 2017.

Du finn meir informasjon her