Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Politikontakt

I 2020 blir ikkje Politikontakt Pål K. Mikkelrud å treffe på Tingstugu på måndag.

Du kan ringe tlf. 02800 og 3334 4400 for å avtale eit møte med politikontakt eller ring 112 viss du treng augeblikkeleg hjelp.