Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Pensjonistar med erfaring frå barnehage og skule søkjast!

I ein akutt situasjon treng vi hjelp frå deg.

pensjonistar søkjast.png

Har du tidlegare jobba som fagarbeidar eller assistent i barnehage og skule? Har du tid til å hjelpe oss nokre dagar i veka i ei periode? Arbeidets omfang tilpassast slik at du ikkje tapar pensjonsinntekt.

Ta gjerne kontakt med Veronica Magnetun, tlf 458 11 949 eller Elin Nordheim, tlf 476 57 477 dersom du er interessert.