Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Er du pårørande?

Pårørandeundersøking

Rundt 800 000 er til ei kvar tid i ein  pårørandesituasjon til nokon i Noreg.

Helseminister Bent Høie lova 13.11.2017 at Regjeringa vil starte arbeid med Nasjonal strategi for pårørande.
Denne undersøkinga blir eit viktig bidrag her.

Her er lenke til til uttalen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/

For å få vite kva som trengs i ein slik strategi, treng vi kunnskap om korleis pårørande har det.

 

Det vert stilt spørsmål om: 

  • kva og kor mykje ein gjer som pårørande
  • påverknad på eiga helse
  • ynskje om forbetringar
  • kor ein finn informasjon eller råd
  • konsekvensar for eiga yrkesdeltaking eller studiar

Her finn du lenke til undersøkinga. den tek 6-8 minutt å svare på.