Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pårørandeskulen

Hausten 2020

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom. Personen med demens kan bu heime eller på institusjon. 

Gjennom faglege forelesingar, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens. Du treff andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Kurset har 4 samlingar frå kl.18 til 21.
på fylgjande datoar: 25.08. - 08.09. - 22.09. - 06.10.

Om dette er noko som du kan tenkje deg å bli med på så ta kontakt med:
Demensteamet i Ål:

Gunn.Elen.Hansen@aal.kommune.no Tlf: 904 08 338
Tove.Braten@aal.kommune.no Tlf: 476 22 550

Frist: 17.april.2020