Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Organisert idrett

Rettleiar frå Norges idrettsforbund

Norges Idrettsforbund har utarbeidd felles anbefalingar for idrett i samråd med Helsedirektoratet.
«Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs. Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.»

På Norges idrettsforbund sine nettsider kan du halde deg oppdatert på gjeldande reglar for idrettsaktivitet.

Det finst eigne retningsliner for særforbunda, men ikkje alle forbund har rekt å publisere dette enda. 
Finn ditt særforbund i lista her, og sjekk eventuelt seinare om ikkje det er oppdatert informasjon for ditt særforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/