Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppmålings- og kartleggingsarbeid

Logo Kartverket
Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2020
Kartverket Oslo og Viken vil saman med kommunane og andre samarbeidspartar utføre kartlegging i følgjande kommunar i 2020: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Krødsherad.
I samband med dette er det nødvendig med landmålingsarbeid; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signal på bakken for flyfotografering.
Arbeidet vil foregå i april-mai.
I samband med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.
Vi gjer grunneigarar og rettigheitshavarar merksame på at arbeida vert utført i henhald til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signala ikkje må fjernast eller dekkast til.

Nærare opplysningar får du ved å ta kontakt med Kartverket Oslo og Viken: 
Linn Varhaugvik Arto tlf. 45 8779 26.