Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ål kommune - Koronainformasjon

Lokale tiltak - oppdatert 18.01.2021

 

 • Ål ungdomsskule attende til gult nivå frå torsdag 21/1
 • Heimekontor er fortsatt tilrådd 
 • Tilsette i skular og barnehagar og avdelingsleiarar i institusjonar kan ikkje ha heimekontor
 • Ål kulturskule - normal drift for born
 • Offentleg bading - stengt. Bassenga berre i bruk for skulane
 • Vaksenopplæring - Held fram som no fram til fredag. Kommuneoverlegen sjekkar lokala og det vil kome ny vurdering då
 • Det er påbode med munnbind inne i Ål kulturhus akkurat som i butikkane, dersom du ikkje klarar å halde ein meters avstand
 • Kinodrift er normal frå og med onsdag 20/1
 • Arrangement i Ål kulturhus blir avgjort i kvart tilfelle - sjå deira nettside
 • Det er framleis tilrådd med digitale møte. Naudsynte arbeids- og politiske møte kan haldast etter gjeldande reglar - minst 2 meters avstand slik at møtedeltakarane ikkje blir rekna som nærkontaktar
 • Treningssenter - ope for enkelttrening, men er stengt for grupper

Ål kommune følger dei nasjonale retningslinjene for koronatiltak