Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Opning av skulane

5. - 7. trinn og Ål ungdomskule

Foto Gabor Adonyi - blyant

Måndag 11.05 startar også 5.-7.trinn i barneskulane og ungdomskulen i Ål opp med gradvis opning etter å ha vore stengt på grunn av koronavirus (covid-19) frå 12. mars.

Kvar skule vil informere om sitt opningstilbod og meir detaljert plan for oppstarten. Endringar kan skje på kort varsel.   

Det er utarbeidd ein nasjonal rettleiar om smittevern i samband med koronaviruset som skulane er forplikta til å arbeide etter når dei no startar opp att, www.udir.no

Informasjonsfilmar om oppstart i skule og barnehage