Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mogeleg skal kunne klare deg sjølv.
Før du kan få stønad må du vurdere alle andre mogelegheiter til å forsørge deg sjølv. Dette kan til dømes vere gjennom jobb, andre inntekter eller eigne midlar.

Her finn du meir informasjon om ordninga