Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 - framlegg

Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/quincecreative-1031690/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2889046">3D Animation Production Company</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2889046">Pixabay</a>

Rådmannen si innleiing:

Dette dokumentet er grunnlaget for arbeidet med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 i formannskap og  sektorutvala.
Dokumentet viser rådmannen sine vurderingar av kommunen sitt budsjett, og dei nedskjeringar og tilpassingar som er nødvendige. Rådmannen sitt budsjettframlegg er saldert og lagt fram i balanse.  

Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022