Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Økonomiplan og budsjett

Alminneleg ettersyn 23.11.17 - 07.12.17

 Papirbunke

Økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018 

I samsvar med kommunelova § 44 punkt 7 og § 45 punkt 3, er innstillinga frå formannskapet til økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018 lagt ut til alminneleg ettersyn i tida 23.11.17 – 07.12.17.

Behandling i kommunestyret 14.12.17. 

Dokumenta er lagt ut på desse stadene:
Servicetorget, Ål Bibliotek, Snarkjøp Samhald AS, Joker Torpo og www.aal.kommune.no

Eventuelle merknadar skal sendast til postmottak@aal.kommune.no, eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, innan 07.12.17.

Økonomiplanutvalet (formannskapet)

Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 - Formannskapets innstilling.pdf

Saksutskrift - F.sak 76 - Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.pdf