Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Økonomiplan og årsbudsjett

Offentleg ettersyn - årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

I samsvar med kommunelova § 14-3 er formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 10.11. – 23.11.22.
Behandling i kommunestyret 15.12.22.

Høyringsinnspel skal sendast til postmottak@aal.kommune.no, eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, innan 23.11.22. 

Samla saksframlegg med formannskapet si innstilling                 

Saksprotokoll Innspel frå SHO til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Saksprotokoll Innspel frå STNR til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Saksprotokoll Innspel frå SUKO til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Økonomiplan og budsjett 2023-2026 - Framlegg fra formannskapet

 

 

Sist endret: 26.05.2023