Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn - årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024


I samsvar med kommunelova § 14-3 vert innstillinga frå økonomiplanutvalet til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 lagt ut til offentleg ettersyn 16. november – 30. november.

Behandling i kommunestyret 17. desember 2020.
Høyringsinnspel skal sendast til postmottak@aal.kommune.no, eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, innan 30. nov.

Saksutskrift med formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.pdf

Økonomiplan og budsjett 2021-2024 etter formannskapsmøte 09.11.2020.pdf

Vedtak STNR, 03112020, Sak 122_20, Innspel til budsjettdokument 2021 og økonomiplan 2021-2024.pdf

Vedtak SHO, 27102020, Sak 14_20, Innspel til budsjettdokument 2021 og økonomiplan 2021-2024.pdf

Vedtak SUKO, 27102020, Sak 37_20, Innspel til budsjettdokument 2021 og økonomiplan 2021-2024.pdf