Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nytt om koronasituasjonen

Ål kommune følgjer nasjonale reglar og råd.

Smittetala er stigande i Norge, men med høg vaksinasjonsdekning begynner me å få god beskyttelse mot alvorleg sjukdom. Likevel er vernet mot mild sjukdom og smittespreiing foreløpig ikkje god nok. Dei grunnleggjande generelle smittevernråda er difor viktige i tida framover då smitte kan få store konsekvensar med auka tal på nærkontaktar.
Desse råda er like for vaksinerte og uvaksinerte:

  • Hald 1 meter avstand der det er mogeleg (munnbind kan vere eit supplement)
  • Handhygiene
  • Hald deg heime ved luftvegssymptom (hugs låg terskel for testing!)

Koronavirus illustrasjon