Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Namneendring

Endring frå 01.08.2020

Nordbygdene

Frå hausten er namnet Nordbygdene skule.

Kommunestyret har behandla saka i møte 16.04.2020 sak 23/20

Vedtak :
Leveld skule i Ål kommune skiftar frå 01.08.2020 namn til Nordbygdene skule.