Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Informasjon 07.04.2020

Informasjon etter pressekonferanse 7.april

Nye tiltak

  • 20.april vert barnehagane gjenopna
  • 27. april vert 1.-4. trinn, SFO-ordningar og vidaregåande skular for elevar som skal ut i lære neste år.
  • Opnar for studentar som er på slutten av studiet er som er avhengige av å vere fysisk tilstades på studiet.
  • 20. april skal ein-til-ein helsetenester kunne gjenoppta større del av verksemda si.

Det vert laga ein bransjestandard for smittevern slik at verksemder utanfor spesialistehelsetenesta, som til dømes psykologar, fysioterapeutar og kiropraktorar, kan halde ope frå tidlegast 20. april.

Ein tilsvarande bransjestandard vert laga for andre verksemder med ein-til-ein-kontakt, som til dømes frisørar, hudpleie og massasje slik at dei kan halde ope frå seinast 27. april, men tidlegast når bransjestandarden er klar.

  • Forbodet for kultur- og idrettsarrangement som ikkje kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde fram til 15. juni. Då vil det bli gjort ei ny vurdering.
  • Hytteforbodet vert oppheva frå 20. april

Regjeringen vidarefører eksisterande tiltak fram til 20. april

Du finn meir informasjon her - Regjeringen