Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny medarbeidar

Ål Frivilligsentral

Håvard Gåsterud Foto Gunn Marit Oleivsgard

Ta vel imot «tørpingen» Håvard Gåsterud! Han er tilsett i prosjektstillinga på ungdomsfrivilligsentralen.
Han skal jobbe med Hallung, utstyrsentralen (BUA ÅL) og som ALLEMED- koordinator.
Han har ein barchelor i idrett, fysisk aktivitet og helse.