Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Søknadsfrist 13. desember

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

No kan offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar søke midlar frå «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge».

Tilskotsordninga er eit verkemiddel for å betre moglegheitene til barn og ungdom for å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.
Ordninga blir forvalta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Søknadsfrist: 13. desember 2019.

Lenke til søknadsportal:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kontaktperson i kommunen: Folkehelsekoordinator Hilde Nysæther Frantzen. hnf@aal.kommune.no