Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Søknadsfrist 8. desember

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet lyser ut midlar til lag og organisasjonar og kommunar der målet er å motverke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.
Tilskotsordninga er ein del av regjeringa sin strategi "Barn som lever i fattigdom" (2015-2017).

Her kan vere mogelegheiter for frivillige i Ål kommune å søkje.
Du finn meir informasjon om ordninga her.

Søknadsfrist: 8.desember.  

Ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator for spørsmål.

Hilde Nysæther Frantzen, Tel. 32085035/ 901 75 205, e-post: hnf@aal.kommune.no