Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Motorisert ferdsel på vatn og vassdrag

Det er fine dagar med godt vêr.

Hugs at det er eit generelt forbod mot all bruk av vasskuter i Ål kommune. På vatn i kommunen med areal større enn 2 kvadratkilometer er det lov å nytte båt med motor. I øvste tredjedel av Strandafjorden (nærmast Kleivi) er det ikkje lov å nytte motorfartøy. Bruk av motorbåt i samband med fiske er unntatt frå dette forbodet. Maksimal motorstyrke på motorbåt i Strandafjorden er 10 hk.

Les meir her