Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Møte Ål kommunestyre

Ål kommunestyre har møte torsdag 16.02.17 kl. 17.00

Før ordinær sakliste: 

  • Orientering:  Hallingdal Kraftnett AS

Sakliste

7/17       Vurdering av vass- og avløpsleidning frå Leveldåsen til Leveld

8/17       Fastsetting av påkoplingsavgift for vatn og avløp - Sjukestugu/Ål Helsesenter

9/17       Vedtak - detaljregulering Syningen felt A1,A2,A3, B og N21 - Torpoåsen,

              planid 2015002

10/17    Brannsamarbeid i Hallingdal

11/17    Prosjekt effektivisering / omstilling. Godkjenning av prosjektplan og mandat

12/17    Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret 16.02.2017

Referatsaker

Sakene vert lagt ut på Snarkjøp Samhald AS, Joker Torpo, Ål bibliotek, servicetorget og www.aal.kommune.no. Møtet vert overført i radio Hallingdal

Solveig Vestenfor

ordførar