Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. 

Søknadsfrist 1. september 2019.

Du finn meir informasjon om ordninga her.