Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Miljø for kommunepsykologar i Hallingdal

...vil du vere med?

Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på www.hallingdal.no

Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du være med?

De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer.

Vi tilbyr våre nye kommunepsykologer både en tilhørighet i en kommune og et felles fagmiljø i Hallinghelse. Det er ansatt en 100 % felles kommunepsykolog i Hemsedal og Gol. Det er ledig to fulltidsstillinger i et samarbeid mellom henholdsvis Nesbyen og Flå, og mellom Ål og Hol.

Hallinghelse ønsker kommunepsykologer som kan bidra inn i et lokalt og interkommunalt utviklingsarbeid til helse- og omsorgstjenestene, som har som mål å gjøre en betydningsfull kvalitativ forskjell for folk!

De seks kommunene i Hallingdal ønsker å være i en utvikling og tilpasse og forbedre tjenester, som skaper gode lokalsamfunn som fremmer god psykisk helse.

Tilhørighet og felles fagmiljø
100 % fast stilling som felles kommunepsykolog for Ål og Hol, kontorsted avtales ved ansettelse.

100 % fast stilling som felles kommunepsykolog for Nesbyen og Flå, med kontorsted på Nesbyen.

Det blir lagt opp til at en del av arbeidsoppgavene blir lagt til et felles interkommunalt fagmiljø. Dette fagmiljøet vil være knyttet til Hallinghelse. Hallinghelse driver utviklingsarbeid innen helse og omsorg, og felles tjenesteytelse på flere fagområder på tvers av kommunegrensene (www.hallinghelse.no).

Hallinghelse er samlokalisert med regionrådet på Torpomoen. Regionrådet har gjennomført et stort livskvalitetsprosjekt, der Hallingdal har vært pilot for en nasjonal utprøving av en ny befolkningsrettet spørreundersøkelse innen livskvalitet. Svarene skal brukes aktivt i arbeidet med samfunnsutvikling i Hallingdal. Kommunepsykologene vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og stillingsinnholdet vil formes i samsvar med dette, og ut fra styringssignal og behov.

Alle stillinger vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid og lavterskel behandling og oppfølging. Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom den enkelte kommune og søkeren. Mulighet for å være med på å utforme stillingen i samarbeid med arbeidsgiver.

Arbeidsoppgavene i det interkommunale samarbeidet knyttet til Hallinghelse, innebærer en rekke muligheter, som:
• deltaker/rådgiver i interkommunale prosjekter i Hallingdal
• bidra til tjenesteutvikling, herunder med implementering av Feedback Informed treatment (FIT) og utvikling av interkommunale lavterskeltilbud for Hallingdal
• samarbeid med helseforetakets poliklinikk på Hallingdal sjukestugu (både for voksne og BUP) om å videreutvikle tilbudene i Hallingdal (bl.a. FACT)

Kvalifikasjoner og krav:

• Godkjent psykologutdanning, gjerne psykologspesialist med norsk autorisasjon.
• Det er en fordel med klinisk erfaring og gjerne erfaring fra kommunene.
• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
• Sertifikat klasse B.
• Det må fremlegges gyldig politiattest.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

• Det tilbys og legges til rette for spesialisering ved tilsetting av psykolog
• Det legges til rette for vedlikehold/kompetanseutvikling for spesialister
• Det legges til rette for veiledning
• Det legges til rette for deltagelse i psykologfaglig nettverk
• Lønn etter avtale
• God barnehagedekning
• Hjelp til å skaffe bolig

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 25.02.2020.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til kommunepsykolog Christin Wangen Sjølie, tlf: 906 54 921.

For stilling i Ål og Hol kan også følgende kontaktes:
Helse- og omsorgssjef i Ål, Borghild Ulshagen, tlf: 992 87 898,
Helse- og omsorgssjef i Hol Borghild Moen, tlf: 970 58 804.

For stilling i Nesbyen og Flå kan også kommunalsjef Randi Karin Rustand kontaktes:
tlf: 947 83 738, randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no

Søknad sendes
For stilling i Ål og Hol sendes elektronisk søknad til Hol kommune.

Søknadsskjema til Hol kommune finner du her: www.hol.kommune.no – snarveier – ledige stillinger.

For stilling i Nesbyen og Flå finner du søknadsskjema her: www.nesbyen.kommune.no – snarveier - ledige stillinger.