Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Maskintimeprisar

Frist for innsending 29. juli

Gravemaskin
Tilbod på maskintimeprisar
Ål kommune ynskjer prisar på leige av maskiner med og utan sjåfør til diverse arbeid ved vasslekkasjar, opprydding etter flaumskadar, rehabiliteringsarbeid samt anna arbeid/utbetringar som ikkje er planlagt.
Aktuelle maskiner er: 
Masseforflyttingmaskinar, lastebilar, vegvals, vibroplate, pigg-hammar og liknande.
Vi vel entreprenør til kvart oppdrag mellom dei som er kvalifiserte og har levert tilbod. Vi vil legge vekt på kven som har passande maskin, tilbode pris og når oppdraget kan bli utført.
Tilboda skal gjelde fram til 1. juli 2022.
Tilbod skal vera innkome til:
Ål kommune, v/veg og park, Torget 1, 3570 Ål, innan onsdag 29. juli 2020.