Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonale smitteverntiltak frå 16/11

Status etter KOLF-møte 13.11.20 - oppdatert 16.11.20

Kommuneoverlegeforum (KOLF) har hatt møte 13.11.20

Situasjonen i Hallingdal er under kontroll, og vi forheld oss til nasjonale smitteverntiltak frå 16.11.20 med nokre få unntak:

  • Skuleskyss. KOLF vidarefører rådet om at elevar frå vidaregåande skule bruker munnbind når det er under 1 meter mellom kvar elev.
  • Idrettsarrangement og trening/aktivitetar på tvers av kohortar og kommunar (i Hallingdal) kan opnast for. Alle er ansvarlege for å setje seg inn i smittevernrettleiarar for sin aktivitet/bransje og gjere gode smittevernmessige vurderingar.
    Tilrådingar for cup og stevner, breiddeidrett for vaksne: Følge nasjonale retningslinjer mellom anna nasjonal rettleiar for idrett.https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19. Det vises ôg til Norges skiforbund sin koronaveileder med smittevernråd for breddeidretten og arrangement: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/11/nsfs-koronaveileder/
  • Anbefalinger for korøvelser
    Smittesituasjonene i Hallingdal er per nå slik at det ikke lenger er behov for lokale tiltak. Det er utarbeidet egen nasjonal bransjestandard for kor. Viktig at det gjøres gode vurderinger som er i tråd med nasjonale retningslinjer, særlig med hensyn til øvingslokale og gode smittevernrutiner. Det bør også tas hensyn til korets størrelse (vurdere oppdeling i mindre grupper) og ev deltakere innenfor risikoutsatte grupper.