Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koss har du det?

Innbyggjarundersøking i Hallingdal

Koss har du det?

Vel 4000 hallingar over 18 år vil 1. april (ikkje aprilspøk) få ein epost eller brev frå Statistisk sentralbyrå, der de blir oppmoda om å svara på ei undersøking om ivskvalitet, koss har du det?
Regionrådet og kvar enkelt kommune i Hallingdal ber alle som får tilsendt spørjeundersøkinga om å stille seg positive til å svara.

Du finn meir informasjon her:

Regionrådet for Hallingdal