Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Leveld - biletkåseri

Leveldtun tysdag 20. oktober klokka 19.30

Det utvalde kulturlandskapet i Leveld vart i august refotografert av landskapsgeograf Oskar Puschmann frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Oskar Puschmann har når han har refotografert prøva å finne akkurat same staden som bilete vart teke på før. På denne måten vil han syne oss korleis Leveld gradvis har endra seg.