Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledig stilling som assisterande avdelingsleiar ved miljøterapitenesta

1 års mellombels stilling

Trivs du med leiaroppgåver og ansvar?
Ønskjer du utfordrande, varierte og interessante arbeidsoppgåver og gode kollegaer?
Har du lyst til å vere med i prosessen med å vidareutvikle tenester med høg fagleg kvalitet?

Vi søkjer deg med erfaring, god innsikt og forståing for mennesker med ulike funksjonsnedsettingar. Du er autorisert vernepleiar eller har bachelor innan helse- og / eller sosialfag.

For meir informasjon om stillinga ta kontakt med avdelingsleiar
Marianne Tretterud Skarpås
Tlf: 959 43 697
E-post: marianne.tretterud.skarpas@aal.kommune.no

Sjå fullstendig utlysningstekst / søk elektronisk her

Søknadsfrist: 14. februar 2021