Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lærar ved Ål ungdomsskule

Kom til oss med engasjementet ditt!

Me søker
Lærar til ledig 100 % stilling med tilsetting august 2019.
Kontaktlærarfunksjon er aktuelt.
Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.
Kvalifikasjonar
Godkjent undervisningskompetanse med fordjuping i norsk og/eller matematikk.

Personlege eigenskapar
Me søkjer lærarar som:
 • brenn for læraryrket og ynskjer å bidra til god læring for eleven
 • har pågangsmot og engasjement
 • er positiv, fleksibel og løysingsorientert
 • ynskjer å delta i skulen sitt fellesskap, både fagleg og sosialt
 • har engasjement for einskildelevar med spesielle behov
Me tilbyr
 • engasjert og dyktig leiing
 • godt og utviklande arbeidsmiljø
 • stort engasjement for pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving
 • stor satsing på IKT med ny teknologi og kompetanseheving for alle skulane i kommunen
 • kommunale lønns- og arbeidsvilkår med god pensjonsordning SPK
 • hjelp til å finne bustad 
 • flott natur og breitt tilbod av fritidsaktivitetar

Du finn heile utlysingsteksten her.