Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ladestasjonar

Invitasjon til å bidra til Ål kommune sin strategi

ELDORADO – Ver med å bidra til Ål kommune sin strategi for ladestasjonar

Vi ynskjer å samle alle som er opptekne av behov og utfordringar i samband med ny ladestrategi for Ål kommune.

Vi sørger for mat og ramma rundt, og inviterer deg inn i moglegheitsrommet!

Tid: 5. november kl. 10:00 - 15:00
Stad: Torpomoen

Program

10:00 Velkomen
10:10 Inspirasjonsforedrag med:
DEFA og Elbilforeningen
11:10 Enkel lunsj
11:40 InnovasjonsLab
15:00 Avslutning

For at samlinga skal bli produktiv er det ein føresetnad at ein deltek i heile tidsrommet.
Les meir om InnovasjonsLab og meld deg på innan 3. november på nhage.no/arrangementer.
Arrangementet er gratis!

Innovasjonsverket