Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kurs ved Hallingdal sjukestugu

Våren 2019

Lærings – og mestringssenteret ved Hallingal sjukestugu, Ål tilbyr desse  kursa våren 2019:

• Kols kurs for pasientar og pårørande 6. og 7. mars - to dagars kurs
• Diabetes type 2 kurs for pasientar og pårørande 8. og 9. mai – to dagars kurs
• Kurs om Hjertesykdommar for pasientar og pårørande 14. og 15. mai – to dagers kurs.

Ta kontakt med Lærings – og mestringssenteret på telefon 32 11 60 05 / 97 64 29 26 for meir informasjon.

Påmelding seinast 14 dagar før kursstart.

HSS Dia 2 vår.docx

HSS Hjerte vår.docx

HSS Kols vår.docx