Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kulturpris og stipend 2023

...og vinnarane er.....

Vinnar av Ål kommune sin kulturpris for 2023 er Audun Flaen

Audun Flaen foto Håkon Flaen.jpg
Audun Flaen, foto Håkon Flaen

Stipend for ungdom kultur: Tøri Medgard Skår og Guro Molde Lappegard

Dans.jpg

 

Tøri Medgard Skår.jpeg
Tøri Medgard Skår. Foto: privat

 

Guro Molde Lappegard Foto privat.jpeg
Guro Molde Lappegard. Foto: privat


Stipend for ungdom idrett: Gaute Arnegard

Gaute Arnegard foto privat.jpeg

Gaute Arnegard. Foto: privat

Vi gratulerer alle dei heldige vinnarane!

Sist endret: 13.02.2024